ساير صفحات
 1   2   3   4   5   6  صفحه بعدي
 متخصصين مي توانند با كليك روي اين بخش اطلاعات خود را وارد كنند

عنوان پايان نامه: بررسي فضاي بازي كودكان 5-12 ساله در پارك شهر كرمانشاه در سال 1383*
نام محقق: نسرين قنبري
نام استاد راهنما: دكتر احمد آقازاده ، فرشته مجيب
نام مركز آموزشي: دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده علوم تربيتي
رشته: آموزش پیش دبستانی
اخذ درجه: كارشناسي ارشد
سال انتشار: 1384

عنوان پايان نامه: نقش بازي در تقويت حواس كودكان قبل از دبستان*
نام محقق: مصطفي مقدم
نام استاد راهنما: دكتر سيمين رجالي
نام مركز آموزشي: مدرسه عالي شميران
رشته: اموزش پرورش قبل از ذبستان
اخذ درجه: كارشناسي ارشد
سال انتشار: 1354

عنوان پايان نامه: *اسباب بازي براي بزرگسالان
نام محقق: مريم ظهيري
نام استاد راهنما: نظري: بهزاد سليماني ،مشاور : مجير قادري
نام مركز آموزشي: ازاد - هنر و معماري
رشته: طراحي صنعتي
اخذ درجه: كارشناسي
سال انتشار: 1377-78

عنوان پايان نامه: *بررسي اثر رواني و تربيتي بازي در كودكان و تحليلي از جند بازي سنتي ايراني
نام محقق: آذردخت آذريان
نام استاد راهنما: دكتر خديري
نام مركز آموزشي: مدرسه عالي شميران
رشته: آموزش و پرورش قبل از دبستان
اخذ درجه: كارشناسي ارشد
سال انتشار: 1336/37

عنوان پايان نامه: *بررسي تاثير اسباب بازيهاي آموزشي در يادگيري برخي از مفاهيم رياضي براي دانش اموزان عقب مانده ذهني دختر
نام محقق: عاطفه دبيري
نام استاد راهنما: راهنما : دكتر مريم سيف نراقي \ مشاور ليلي انگجي
نام مركز آموزشي: دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده روانشناسي
رشته: روانشناسی کودکان استثنایی
اخذ درجه: كارشناسي ارشد
سال انتشار: 1384-85

عنوان پايان نامه: *بررسي تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان
نام محقق: سوسن ايلچي
نام استاد راهنما: راهنما : داريوش نوروزي ،مشاور : مجيد فضائلي
نام مركز آموزشي: مركز آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
رشته: امور فرهنگي هنري
اخذ درجه: كارداني
سال انتشار: 1380

عنوان پايان نامه: *بررسي راههاي جذب و نگهداري اعضا از ديدگاه اعضاي مركز فرهنگي هنري فريدونشهر
نام محقق: سهيلا كياني
نام استاد راهنما: دكتر خسرو موسوي
نام مركز آموزشي: مركز آموزش كانون
رشته: امور فرهنگي هنري
اخذ درجه: كارداني
سال انتشار: 1383

عنوان پايان نامه: *بررسي علل كاهش مراجعه نوجوانان عضو پسر به نسبت دختر به مراكز فرهنگي هنري
نام محقق: علي مدانلو جويباري
نام استاد راهنما: داريوش نوروزي
نام مركز آموزشي: مركز آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
رشته: امور فرهنگي هنري
اخذ درجه: كارداني
سال انتشار: 1380

عنوان پايان نامه: *تاثير بازيهاي تخيلي در خلاقيت كودكان پيش دبستاني
نام محقق: شهين افضلي
نام استاد راهنما: داريوش نوروزي
نام مركز آموزشي: مركز آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
رشته: امور فرهنگي هنري
اخذ درجه: كارداني
سال انتشار: 1380

عنوان پايان نامه: *تاثير فضا سازي بر جذب و نگهداري اغضا كانون قائن
نام محقق: فاطمه صفاري
نام استاد راهنما: دكتر خسرو صادق موسوي
نام مركز آموزشي: مركز آموزش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
رشته: امور فرهنگي هنري
اخذ درجه: كارداني
سال انتشار: 1380

 ساير صفحات
 1   2   3   4   5   6  صفحه بعدي
صفحه اصلي ارتباط با ما در باره ما نقشه سايت